Pseudorandom ensemble とは

U = { U n } n N {\displaystyle U=\{U_{n}\}_{n\in \mathbb {N} }} を一様なアンサンブル、 X = { X n } n N {\displaystyle X=\{X_{n}\}_{n\in \mathbb {N} }} をアンサンブルとする。 X {\displaystyle X} U {\displaystyle U} が多項式時間で区別できない場合、アンサンブル X {\displaystyle X} は擬似乱数と呼ばれます。